Welkom op de website van Basisschool Cosmicus, een kleinschalige school die haar leerlingen wil opvoeden en onderwijzen tot wereldburgers die op een respectvolle manier met elkaar omgaan in onze multiculturele samenleving.

Speerpunten van de school naast wereldburgerschap zijn:

  • Gemeenschapsleren;
  • Talentontwikkeling & excellentie;
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs;
  • Bètawetenschappen & techniek;
  • Sport & bewegen;
  • Ouderbetrokkenheid.

Klik op de vestiging van uw keuze voor meer informatie.